Συμβουλές Στρατηγικής

books

Συμβουλές Στρατηγικής

  • Στρατηγικές συμβουλές
  • Μελέτες οικονομικών επιπτώσεων
  • Μελέτες ιδιωτικοποίησης
  • Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Περιήγηση στον κόσμο του αύριο

Οι συμβουλές στρατηγικής της ΑΒΙ παρέχονται από την Ομάδα των Αεροπορικών Συμβούλων της, που συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό με Ομάδα Οικονομολόγων έμπειρων και εξειδικευμένων στις οικονομικές πτυχές της Πολιτικής Αεροπορίας και τα εμπορικά δεδομένα της εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Η ΑΒΙ παρέχει εξειδικευμένες διαγνωστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες της, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική αεροπορική αγορά και που μπορούν να εκτιμήσουν την υψηλή ποιότητα του έργου, της αποτελεσματικότητας και των πρακτικών λύσεων, τις οποίες προτείνουμε για κάθε επιχειρηματικό πρόβλημα. Η Ομάδα αυτή είναι σε θέση να προσφέρει πάντα την αντικειμενική της άποψη, σε σχέση με ζήτηση νέων αεροπορικών προϊόντων και τάσεις αγοράς, καθώς και να κάνει ανάλυση μελλοντικών προοπτικών, βοηθώντας έτσι τους επιχειρηματικούς φορείς να διαφοροποιήσουν ποσοτικά τους επαγγελματικούς τους δεσμούς και να κατανοήσουν τις αλλαγές-κλειδιά, που σημειώνονται στην αεροπορική αγορά.

OUR PARTNERS

    Instant Pricing