Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας πτήσεων

books

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα ασφάλειας πτήσεων

  • Επιθεωρήσεις ασφαλείας πτήσεων Αερομεταφορέων
  • Επισκόπηση κινδύνων
  • Ανάλυση κινδύνου ατυχημάτων
  • Σχεδιασμός ασφαλείας πτήσεων

Μεγιστοποίηση επιπέδου ασφαλείας πτήσεων

Η ΑΒΙ έχει μακρά ιστορία στην υποστήριξη Αερομεταφορέων, ιδιοκτητών ιδιωτικών αεροσκαφών, ασφαλιστών αεροπορικών ατυχημάτων και άλλων παραγόντων της αεροπορικής αγοράς, στους οποίους προσφέρει στρατηγικές συμβουλές και πληροφόρηση. Σε στενή συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας, οργανώνουμε σεμινάρια και εργαστήρια, με σκοπό την διάδοση μιας κουλτούρας ασφαλείας πτήσεων και την μεγιστοποίηση του επιπέδου της ασφάλειας των πτήσεων.

OUR PARTNERS

    Instant Pricing