Κάθε μέρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν το Business Aviation ως λύση για τα ταξίδια τους.

Απορεί κανείς γιατί;

Με το εξαιρετικό επίπεδο ασφάλειας τόσο στον αέρα και στο έδαφος, με τις απαράμιλλεςπροσωποποιημένες υπηρεσίες και την πρόσβαση σε αεροδρόμια, που δεν εξυπηρετούνται καθόλου ή, έστω, ικανοποιητικά με τακτικές πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και με ένα τεράστιο φάσμαπροϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε διαφορετικές τιμές για τον καθένα, το Business Aviation δίκαια θεωρείται ένας από τους επιχειρηματικούς τομείς, που θα γνωρίσει πρωτοφανή ανάπτυξη στον 21ο αιώνα.

Αν σκέπτεστε μια τέτοια λύση για τα ταξίδια σας στο μέλλον, είναι σαφές ότι οι επιλογές, που έχετε σήμερα μπροστά σας, δεν ήταν ποτέ τόσο διαφορετικές μεταξύ τους και ποικίλες. Από την άποψη αυτή, ο σκοπός μας εδώ είναι να σας βοηθήσουμε:

 • Να κατανοήσετε τις επιλογές, που σας προσφέρει σήμερα η αγορά του Business Aviation
 • Να καταλήξετε στην επιλογή, που σας ενδιαφέρει και σας συμφέρει περισσότερο
Η εμπειρία του Business Aviation

Από την πλευρά του πελάτη, υπάρχουν 6 βασικές κατηγορίες Business Aviation, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα από το ανώτατο έως το κατώτατο επίπεδο αναγκαίας επένδυσης, δέσμευσης οικονομικών πόρων και επιχειρησιακού ελέγχου του αεροσκάφους:

Πλήρης κυριότητα
Κλασματική κυριότητα
Κάρτα προαγοράς ωρών πτήσης
Κάρτα προναύλωσης ωρών πτήσης
Ναύλωση πτήσης κατά βούληση
Αεροταξί

Η επιλογή δεν είναι απλώς ανάμεσα στην μια ή στην άλλη κατηγορία. Η κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές σχετίζεται άμεσα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και οφέλη, οπότε η επιλογή, που μπορεί να προτιμάτε, ίσως χρειάζεται ανάμειξη τέτοιων χαρακτηριστικών.


 

Η Πλήρης κυριότητα αναφέρεται στην κατά 100% απόκτηση ενός ιδιωτικού αεροσκάφους, με αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση. Η επιχειρησιακή εκμετάλλευση και συντήρηση του αεροσκάφους σας μπορεί να γίνεται είτε μέσα από έναν οργανωμένο Πτητικό Τομέα της επιχείρησής σας είτε μέσω μιας τρίτης εταιρείας, εξειδικευμένης στην διαχείριση αεροσκαφών. Δικά σας θα είναι όλα τα οφέλη και το κόστος ιδιοκτησίας, λειτουργίας και διάθεσης του αεροσκάφους. Όταν το αεροσκάφος δεν χρησιμοποιείται από εσάς, μπορείτε να τοδιαθέτετε για ναύλωση, ώστε να σας αποφέρει κάποια έσοδα. Από την άλλη πλευρά, όταν το αεροσκάφος σας περνάει από τακτική ή έκτακτη τεχνική συντήρηση ή όταν δεν συμφέρει οικονομικά να το χρησιμοποιήσετε για μια συγκεκριμένη διαδρομή καθώς και όταν δεν είναι κατάλληλο από άποψη επιδόσεων ή χωρητικότητας για κάποια δεδομένη πτήση, τότε μπορείτε συμπληρωματικά να επιλέξετε μία από τις λύσεις, που ακολουθούν.


 

Η Κλασματική κυριότητα αναφέρεται στην απόκτηση μεριδίου επί αεροσκάφους από εταιρεία, η οποία εκμεταλλεύεται αεροσκάφη μερικής κυριότητας, δηλαδή, αγοράζει, λειτουργεί και διαχειρίζεται στόλους αεροσκαφών με παρόμοια διαμόρφωση, για λογαριασμό των πολυάριθμων ιδιοκτητών τους. Τοποθετώντας ένα αρχικό κεφάλαιο και καταβάλλοντας ορισμένα έξοδα για την μηνιαία διαχείριση και τα αντίστοιχα έξοδα ωρών πτήσης, μπορείτε, με προειδοποίηση έξι (6) ωρών, να έχετε πρόσβαση στο αεροσκάφος σας ή σε κάποιο παρόμοιο, για έναν προκαθορισμένο αριθμό ωρών πτήσης ανά έτος. Συνήθως η κλασματική κυριότητα πωλείται σε μερίδια του 1/16ου ή μεγαλύτερα, με αντίστοιχη πρόβλεψη για 50 ώρες πτήσης ανά έτος ή πολλαπλάσια αυτού, για 5 ή περισσότερα έτη. Θα χρεώνεστε μόνο τα έξοδα των ωρών της πτήσης σας και όχι και το κόστος, για να έρθει το αεροσκάφος να σας παραλάβει (positioning). Θα μπορείτε, επίσης, αν χρειαστεί, να πετάτε με πολλά και διάφορα αεροσκάφη του συγκεκριμένου στόλου κλασματικής ιδιοκτησίας, με βάση προσυμφωνημένες τιμές «ανταλλαγής» αεροσκάφους. Στο τέλος της χρονικής περιόδου κυριότητας, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει το μερίδιό σας, στα επίπεδα των τιμών της αεροπορικής αγοράς μείον ένα ποσό για την προμήθειά της.


 

Η Κάρτα προαγοράς ωρών πτήσης παρέχει πρόσβαση σε αεροσκάφη για τις ανάγκες των επιχειρηματιών, με λιγότερες δεσμεύσεις απ’ ό,τι η κλασματική κυριότητα Προκαταβάλλετε ένα ποσό για ετήσια χρήση αεροσκάφος (που συνήθως αφορά σε 20-25 ώρες πτήσης, αλλά μπορεί να είναι ακόμη και 10 ώρες ανά έτος) σε μιαν εταιρεία, η οποία αγοράζει, διαμορφώνει πακέτα χρήσης και υπενοικιάζει μερίδιο του αεροσκάφους σε πελάτες της. Ως πελάτης της εταιρείας, θα έχετε πρόσβαση στον στόλο της, απολαμβάνοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών, που απολαμβάνουν και όσοι έχουν επιλέξει το σχήμα της κλασματικής κυριότητας. Θα πληρώνετε μόνον για τις πραγματικές ώρες της πτήσης σας και όχι τα έξοδα των πτήσεων, που θα κάνει το αεροσκάφος είτε για να έρθει να σας πάρει είτε αφού σας αφήσει στον προορισμό σας. Δεν θα έχετε, όμως, τίτλο κυριότητας επί του αεροσκάφους και πιθανόν, σε σύγκριση με την κλασματική κυριότητα, να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί από άποψη επιχειρησιακής ευελιξίας, όπως, π.χ., το ότι μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος προειδοποίησης ή η γεωγραφική κάλυψη να είναι μικρότερη, εκτός αν καταβληθεί επί πλέον αμοιβή.


 

Η Κάρτα προναύλωσης ωρών πτήσης συνήθως σας δίνει την δυνατότητα να αγοράσετε έναν προκαθορισμένο αριθμό ωρών πτήσης από μιαν εταιρεία, η οποία ενεργεί ως πράκτορας ναυλώσεων. Συνήθως, τα προσφερόμενα πακέτα είναι των 25, 50 ή 100 ωρών πτήσης. Στον λογαριασμό σας θα χρεώνονται οι ώρες πτήσης, ανάλογα με τον τύπο του αεροσκάφους, και διάφορα άλλα έξοδα. Θα έχετε εγγυημένη πρόσβαση σε έναν στόλο ναυλωμένων αεροσκαφών, με χρόνο προειδοποίησης κυμαινόμενο μεταξύ 4-12 ωρών, και θα πληρώνετε μόνο για τις ώρες της πτήσης σας.


 

Η Ναύλωση πτήσης κατά βούληση αφορά σε υπηρεσίες, οι οποίες παραγγέλλονται και πληρώνονται κάθε φορά που τις επιθυμείτε και παρέχονται από μιαν αεροπορική εταιρεία, που εκτελεί ναυλωμένες πτήσεις. Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια προκαταβολική επένδυση ούτε και θα έχετε κανέναν τίτλο ή δικαίωμα επί του αεροσκάφους. Η τιμολόγηση της πτήσης θα γίνεται κάθε φορά με βάση τις τρέχουσες τιμές της αεροπορικής αγοράς και θα ποικίλλει ανάλογα. Η ποιότητα των υπηρεσιών θα ποικίλλει επίσης και θα εξαρτάται από την αεροπορική εταιρεία, στην οποία θα αναθέτετε την εκτέλεση της πτήσης. Η αεροπορική εταιρεία μπορεί να είναι ή να μη είναι ιδιοκτήτρια του αεροσκάφους, να έχει ή να μη έχει αποκλειστικά δικά της πληρώματα. Δεν θα έχετε εγγυημένη πρόσβαση σε αεροσκάφος, όταν θα το θέλετε, ούτε και θα γνωρίζετε με τι τύπο αεροσκάφους θα πετάξετε, μέχρι να οριστικοποιήσετε το ναυλοσύμφωνο και να πληρώσετε την προκαταβολή. Θα πρέπει, επίσης, να πληρώσετε τα έξοδα της πτήσης του αεροπλάνου είτε για να έρθει να σας πάρει είτε για να φύγει, αφού σας αφήσει στον προορισμό σας, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα, σχετικά με το ταξίδι σας.


 

Το Αεροταξί παρέχει υπηρεσίες, οι οποίες επίσης πληρώνονται κάθε φορά που τις επιθυμείτε σε ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο δίκτυο αεροπορικών διαδρομών ή σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Οι υπηρεσίες μπορεί να χρεώνονται με βάση ολόκληρο το αεροσκάφος ή ανά κάθισμα. Στην περίπτωση χρέωσης ανά κάθισμα, εσείς ως επιβάτης έχετε περιορισμένο έλεγχο του ποιος μπορεί να συνταξιδεύει μαζί σας. Καθημερινά εμφανίζονται νέοι τύποι επιχειρήσεων και υπηρεσιών αεροταξί, που συνδυάζουν κλείσιμο μέσω Internet, έγκαιρο προγραμματισμό πτήσεων μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα Η/Υ (software), πού ελαφρά Jet αεροσκάφη χαμηλού κόστους κ.λπ., αλλά όλα αυτά δεν έχουν ακόμη δοκιμασθεί στην πράξη αρκετά, ώστε να μπορεί κανείς να τα παρουσιάσει τεκμηριωμένα.


 

Κριτήρια – κλειδιά για να αξιολογήσετε τι χρειάζεστε από το Business Aviation

Καθώς υπάρχουν όλες αυτές οι κατηγορίες του Business Aviation, πώς μπορείτε να εξακριβώσετε ποια είναι αυτή, που σας ταιριάζει καλύτερα; Το πλαίσιο, που ακολουθεί, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τα διάφορα ζητήματα, να οργανώσετε τις σκέψεις και τις ιδέες σας και να θέσετε τις κατάλληλες ερωτήσεις, όταν θα αξιολογείτε τις ανάγκες σας.

BACriteria-el

Η Συχνότητα χρήσης είναι ο αριθμός των ωρών, που υπολογίζετε ότι θα πετάξετε στην διάρκεια ενός έτους και αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες για την τελική σας απόφαση. Γενικά, οι πελάτες με την μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης είναι εκείνοι, οι οποίοι τείνουν προς την επιλογή της Πλήρους Κυριότητας. Μολονότι οι συνθήκες μπορεί να διαφέρουν πολύ από πελάτη σε πελάτη, τα στοιχεία, που ακολουθούν, είναι πολύ χρήσιμα ως κατευθυντήριες γραμμές.

 • Η Πλήρης Κυριότητα μπορεί να συμφέρει οικονομικά κυρίως όσους πετάνε περισσότερες από 300 ώρες ανά έτος, μολονότι μερικοί από όσους επιλέγουν την λύση αυτή πετάνε μόλις 125-150 ώρες.
 • Η Κλασματική κυριότητα μπορεί να αποτελεί την πιο συμφέρουσα οικονομικά λύση για τους πελάτες, που πετούν από 50 μέχρι 300 ώρες ανά έτος.
 • Όλες οι υπόλοιπες επιλογές θεωρούνται συνήθως κατάλληλες για όσους πετούν μέχρι 50 ώρες ανά έτος.

Η Ασφάλεια πτήσεων καθώς και η ασφάλεια από τρομοκρατικές ενέργειες (Safety & Security) αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως βασικά οφέλη για όποιους επιλέγουν το Business Aviation. Όντας πελάτης του Business Aviation, περιμένετε ότι θα προστατευθεί η ιδιωτική σας ζωή, ότι θα σας παρασχεθούν υπηρεσίες προσωποποιημένες, ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες, και ότι θα ταξιδεύετε με βάση τους δικούς σας όρους. Όλες οι εταιρείες προσπαθούν να εξασφαλίζουν ένα ήρεμο ταξίδι και την ασφάλεια, που προσδοκάτε, ενώ οι πιο καλές από τις εταιρείες αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια των νομοθετημένων υποχρεωτικών προδιαγραφών και επενδύουν τεράστια ποσά σε συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό και διαδικασίες, προκειμένου να διαφοροποιηθούν από τις υπόλοιπες στον τομέα αυτό. Αν σκέπτεστε να ταξιδέψετε με αεροσκάφος Business Aviation, που το διαχειρίζεται και το πετάει ένας τρίτος φορέας, εξασφαλίστε το ότι αξίζουν την εμπιστοσύνη σας, θέτοντας τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Πόσο καιρό λειτουργεί η εταιρεία; Τι στοιχεία υπάρχουν για το ότι η εταιρεία διαθέτει κουλτούρα ασφάλειας πτήσεων;
 • Πόση εμπειρία έχει η εταιρεία στον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους;
 • Με τι κριτήρια προσλαμβάνόνται, επιλέγονται και εκπαιδεύονται τα πληρώματα και το προσωπικό συντήρησης;
 • Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ωρών πτήσης, που απαιτείται ως προϋπηρεσία για τους νεοπροσλαμβανόμενους πιλότους της εταιρείας; Ακόμη πιο σπουδαίο: Ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο ωρών πτήσης των πιλότων της εταιρείας;
 • Ποιος εκπαιδεύει τα πληρώματα και το προσωπικό συντήρησης; Πόσο συχνά περνούν από εκπαιδεύσεις; Εκπαιδεύονται τα πληρώματα σε αεροσκάφη πανομοιότυπα με αυτό, που πετάνε; Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υπερβαίνουν τα όρια των υποχρεωτικών προδιαγραφών, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν την πιο σύγχρονη εκπαίδευση σε θέματα συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ μελών πληρώματος (Crew Resource Management – CRM) και σε διαδικασίες επείγουσας ανάγκης;
 • Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των αεροσκαφών της εταιρείας; Πώς συντηρούνται τα αεροσκάφη; Είναι η εταιρεία αναγνωρισμένη ως εταιρεία, που ακολουθεί με συνέπεια τις πιο απαιτητικές διαδικασίες συντήρησης;
 • Τι συστήματα ασφαλείας πτήσεων και αεροναυτιλίας χρησιμοποιεί στα αεροσκάφη της εν πτήσει η εταιρεία;
 • Τι διαδικασίες έχουν υιοθετηθεί, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η συνέπεια και η ασφάλεια στην πτητική λειτουργία των αεροσκαφών; Έχουν επιθεωρηθεί αυτές οι διαδικασίες από έναν ανεξάρτητο, τρίτο φορέα; Κι αν έχουν επιθεωρηθεί, ποιο ήταν το πόρισμα των πρόσφατων επιθεωρήσεων;
 • Τι επιδόσεις έχει η εταιρεία στον τομέα της ασφάλειας, τόσο γενικά όσο και σε σχέση με τον συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους; Πόσα ατυχήματα ή αεροπορικά συμβάντα έχει μέχρι σήμερα; Τι αλλαγές υποχρεώθηκε να εφαρμόσει ή εφάρμοσε, μετά τα ατυχήματα και τα συμβάντα αυτά;
 • Είναι πρόθυμη η εταιρεία να σας επιτρέψει να μιλήσετε με άλλους πελάτες της, σχετικά με όλα αυτά τα θέματα;

Η Πολυπλοκότητα και η δέσμευση μπορεί να αποτελούν σπουδαίο παράγοντα για την απόφασή σας ως πελάτη. Από την μια πλευρά, η ιδιοκτησία και η εκμετάλλευση ενός αεροσκάφους Business aviation, με διατήρηση δικού σας πτητικού τομέα, απαιτεί μια σημαντική προκαταβολική επένδυση για αεροσκάφος, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, ανταλλακτικά, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαιδεύσεις και διαδικασίες, προκειμένου να εκπληρωθούν όλες οι προδιαγραφές της Νομοθεσίας. Από την άλλη πλευρά, η ναύλωση ωρών πτήσης με το αεροσκάφος κάποιου άλλου μπορεί να διευθετηθεί με ένα απλό τηλεφώνημα. Σχετικά ερωτήματα-κλειδιά, που μπορείτε να θέσετε στον εαυτό σας είναι τα ακόλουθα:

 • Νομίζετε ότι οι ανάγκες που έχετε, σε σχέση με το Business Aviation, είναι βραχυπρόθεσμες (αφορούν, π.χ., το τρέχον έτος μόνο) ή μακροπρόθεσμες; Κι αν είναι μακροπρόθεσμες, πόσο χρόνο και χρήμα επιθυμείτε να επενδύσετε;
 • Θέλετε να κρατήσετε για τον εαυτό σας τον έλεγχο και την διαχείριση αυτής της πτητικής εκμετάλλευσης ή να τα αναθέσετε αυτά με συμβόλαιο σε κάποιον τρίτο, που θα τα διεκπεραιώνει για λογαριασμό σας;
 • Πόσο μακροχρόνιο θέλετε να είναι το συμβόλαιο αυτό; Τι προβλέψεις θα περιλαμβάνει για τους όρος της ανανέωσής του; Πώς θα μπορείτε να το καταγγείλετε ή να το «σπάσετε»; Τι αποζημίωση θα προβλέπει σε περίπτωση πρόωρου τερματισμού; Τι όπλα θα έχετε στα χέρια σας, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των όρων του;

Η Συνέπεια και ο έλεγχος είναι δύο ζητήματα, που επίσης επηρεάζουν σημαντικά την τελική απόφαση κάποιου, που χρησιμοποιεί την λύση του Business Aviation. Οι εταιρείες, που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη Business Aviation, προσπαθούν να προσφέρουν κάθε μέρα ένα προϊόν με σταθερά χαρακτηριστικά, αλλά εσείς είστε αυτός, που θα πρέπει να αποφασίσει ποιο προϊόν είναι το καταλληλότερο για εσάς και την δουλειά σας. Παραθέτουμε εδώ μερικά από τα σχετικά ερωτήματα, που μπορείτε να θέσετε τόσο στον εαυτό σας όσο και στις εταιρείες, με τις οποίες εξετάζετε το ενδεχόμενο συνεργασίας:

 • Χρειάζεστε ή θέλετε πλήρη έλεγχο του αεροσκάφους (συμπεριλαμβανομένων του εξοπλισμού, των προδιαγραφών και της σχεδίασης του εσωτερικού του, των extra συστημάτων του και των διαδικασιών συντήρησης) και του πληρώματος (συμπεριλαμβανομένων της επιλογής, της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των επιδόσεων των πιλότων, του σχεδιασμού, της επιμελητείας και του προγραμματισμού της κάθε πτήσης);
 • Σας ενδιαφέρει το Business Aviation περισσότερο από την σκοπιά των προσωποποιημένων ταξιδιωτικών υπηρεσιών; Είστε πρόθυμος να μοιρασθείτε με τρίτους τον έλεγχο ή ένα μερίδιο του αεροσκάφους σας;

Αν ενδιαφέρεσθε να αναθέσετε σε τρίτη εταιρεία την πτητική λειτουργία του αεροσκάφους:

 • Πόσο αξιόπιστη είναι η εταιρεία σε θέματα επιμέλειας και χρονικής συνέπειας;
 • Πόσο ικανοποιημένοι είναι γενικά οι πελάτες αυτής της εταιρείας;
 • Πόσο αποτελεσματική και οικονομική είναι η εκμετάλλευση αυτή;
 • Σε τι χρονικό ποσοστό κυμαίνονται τα κενά σκέλη πτήσεων της εταιρείας, για την παραλαβή πελάτη;
 • Πόσο χρόνο χρειάζεται αυτή η εταιρεία κάθε φορά για να μισθώσει υπηρεσίες άλλου υπεργολάβου; Και πώς επιλέγει αυτούς τους εξωτερικούς υπεργολάβους της;
 • Σε σχέση με όλα τα προηγούμενα, ποιες ήταν ιστορικά οι επιδόσεις της εταιρείας, στο παρελθόν; Παρουσιάζουν τάση βελτίωσης με τον καιρό οι δείκτες των επιδόσεων αυτών;

Η Ευελιξία προγραμματισμού σχετίζεται άμεσα με την δυνατότητα, που έχετε ή δεν έχετε, να προγραμματίζετε ή να αλλάζετε τον ταξιδιωτικό σας σχεδιασμό, με πολύ μικρή προειδοποίηση, δηλαδή, να χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος όποτε εσείς θέλετε, χωρίς να σας εμποδίζει τίποτε. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να αναλογισθείτε τα εξής:

 • Στην περίπτωση της Πλήρους κυριότητας, το ταξιδιωτικό σας πρόγραμμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής του αεροσκάφους στο έδαφος, για έκτακτη ή τακτική συντήρηση, για την ανάπαυση του πληρώματος, καθώς και για την εκπαίδευσή του.
 • Στις περιπτώσεις της Κλασματικής κυριότητας και των Καρτών προαγοράς ή προναύλωσης ωρών πτήσης, θα πρέπει να προειδοποιείτε εγκαίρως ότι θα χρειασθείτε αεροσκάφος, το οποίου η διαθεσιμότητα θα υπόκειται πάντα στους όρους του συμβολαίου σας με την αντίστοιχη εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές γενικά έχουν ειδικές διαδικασίες για τις ημέρες αιχμής, όπως, επίσης, μπορεί να ισχύουν και ειδικοί κανόνες για την περίπτωση ακύρωσης πτήσης.
 • Στις περιπτώσεις της Ναύλωσης πτήσης κατά βούληση και των Αεροταξί δεν χρειάζεται παρά μικρή ή και καθόλου προειδοποίηση. Η Ναύλωση αεροσκάφους παρέχει μεγάλη ευελιξία προγράμματος, αλλά αυτό αντανακλάται στο υψηλό κόστος της, ενώ επίσης υπόκειται πάντα στην διαθεσιμότητα αεροσκάφους και πληρώματος. Δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι θα εξασφαλίσετε αεροσκάφος, ειδικά σε περιόδους αιχμής.

Η Ευελιξία πτητικής εκμετάλλευσης έχει σχέση με το κατά πόσο μπορείτε να εξασφαλίζετε αεροσκάφος κατάλληλο κάθε φορά για το ταξίδι σας. Η Πλήρης κυριότητα σας παρέχει αποκλειστική πρόσβαση στο δικό σας αεροσκάφος, ουσιαστικά ανά πάσα στιγμή, αλλά το ερώτημα είναι αν το αεροσκάφος αυτό είναι το σωστό για την συγκεκριμένη πτήση. Αν τα αεροπορικά σας ταξίδια παρουσιάζουν απλές διαφορές μεταξύ τους, ίσως πρέπει να εξετάσετε την απόκτηση αεροσκάφους, το οποίο θα έχει ικανοποιητικές επιδόσεις σε σχέση με πολλές παραμέτρους – κυρίως, σε σχέση με την χωρητικότητα, την εμβέλεια, το μήκος διαδρόμου για προσγείωση και απογείωση και την ταχύτητα. Αυτό θα σας προσφέρει ευελιξία και θα μπορείτε να προγραμματίζετε πτήσεις σε μικρά, απομακρυσμένα, αεροδρόμια, κοντά στον πραγματικό τελικό σας προορισμό. Ένα επιπρόσθετο όφελος είναι ότι τα αεροσκάφη με σταθερές ισορροπημένες επιδόσεις και άνετες καμπίνες, που έχουν κατασκευασθεί από αναγνωρισμένους Κατασκευαστές, μεταπωλούνται γενικά πιο εύκολα και διατηρούν την αγοραστική τους αξία.

Τι γίνεται, όμως, στην περίπτωση όπου οι διαφορές ανάμεσα στα εκάστοτε ταξίδια σας είναι πολύ μεγάλες; Πώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση, όταν οι δουλειές σας είναι στο Λονδίνο, η οικογένειά σας μένει στην Αθήνα και πρέπει όλοι μαζί να βρεθείτε στην Ελβετία για Χριστούγεννα; Μέσα από το σχήμα της Κλασματικής κυριότητας ή των Καρτών, έχετε πρόσβαση σε πολλά αεροσκάφη με μικρή προειδοποίηση και σε επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών και συνέπειας, που θα εκτιμήσετε απόλυτα. Μπορείτε, επίσης, να περνάτε από ανώτερο σε κατώτερο τύπο αεροσκάφους, ανάλογα με το τι είναι κάθε φορά καταλληλότερο για την πτήση σας, πράγμα σας παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την ανεύρεση του εκάστοτε ιδανικού για το συγκεκριμένο ταξίδι αεροσκάφους. Δεδομένου, ότι ο στόλος των αεροσκαφών Κλασματικής κυριότητας κινείται διαρκώς, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ιδιοκτητών, όπως εσείς, μπορείτε να είστε βέβαιος ότι ουσιαστικά θα βρίσκεται πάντα κάπου κοντά σας ένα αεροσκάφος, για να πάει εσάς και την οικογένειά σας στον προορισμό σας.

Αν οι ταξιδιωτικές σας ανάγκες συμπεριλαμβάνουν κατά διαστήματα πτήσεις σε εξωτικά ή πολύ μακρινά μέρη του κόσμου, ίσως πρέπει να σκεφθείτε την περίπτωση Ναύλωσης κατά βούληση ή ακόμη και τις τακτικές πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών. Το σπουδαίο είναι να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πάντα στην διάθεσή σας πολλές εναλλακτικές λύσεις, από τις οποίες μία θα είναι η καλύτερη για ένα συγκεκριμένο ταξίδι, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Ο παράγοντας Κόστος/Αξία είναι θεμελιώδης για τον πελάτη του Business Aviation, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί το αεροσκάφος για την επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους. Αν σας ενδιαφέρει η Πλήρης ή η Κλασματική κυριότητα αεροσκάφους, πρέπει να εξετάσετε τα ακόλουθα:

 • Το απαιτούμενο κεφάλαιο, τόσο για την απόκτηση του αεροσκάφους όσο και από άποψη της απαξίωσης, με το πέρασμα του χρόνου.
 • Τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και αμοιβών διαχείρισης του αεροσκάφους, των εξόδων για την εκπαίδευση και τα ταξίδια των πληρωμάτων, των εξόδων, με τα οποία θα επιβαρύνεσθε για να έρθει να σας παραλάβει το αεροσκάφος ή για να ναυλωθεί άλλο, αναπληρωματικό, κ.λπ.
 • Άλλα τρέχοντα έξοδα, όπως είναι τα έξοδα των καυσίμων, της τεχνικής συντήρησης, των ανταλλακτικών και των τελών στάθμευσης και αεροναυτιλίας.
 • Έκτακτα έξοδα, όπως είναι τα έξοδα για την αναβάθμιση του αεροσκάφους ή την ανακαίνισή του κ.λπ.

• Βασικά στοιχεία για την Κλασματική κυριότητα

Η Κλασματική κυριότητα παρέχει στους πελάτες την δυνατότητα να απολαμβάνουν πολλά από τα οφέλη της κυριότητας αεροσκάφους, με ένα συνολικό κόστος χαμηλότερο σε σύγκριση με την Πλήρη κυριότητα. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή το αεροσκάφος διαιρείται σε μικρότερα μερίδια (κλάσματα) και έτσι σας παρέχεται η λύση να αγοράσετε τον αριθμό ωρών, που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας. Σ’ ό,τι αφορά τα προσφερόμενα αεροσκάφη αμερικανικού νηολογίου, οι Κανονισμοί της Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ απαγορεύουν την πώληση αεροσκάφους σε μερίδια κάτω του 1/16, το οποίο αντιστοιχεί συνήθως σε 50 ώρες πτήσης ανά έτος.

 • 1/16ο = 50 ώρες
 • 1/8ο = 100 ώρες
 • 1/4ο = 200 ώρες
 • 1/2ο (ήμισυ) = 400 ώρες

Ορισμένα προγράμματα Κλασματικής κυριότητας προσφέρουν και καινούρια και μεταχειρισμένα αεροσκάφη. Τα διάφορα προγράμματα προσφέρουν επίσης ένα φάσμα που ξεκινάει από μικρή, τοπική κάλυψη και φτάνει μέχρι και ένα πλήρες, παγκόσμιο δίκτυο. Η περίπτωση των δικτύων, που προσφέρονται μέσα από έναν στόλο παρόμοιων ή ακόμη και πανομοιότυπων αεροσκαφών, κάνει εφικτή την ιδέα του «οποιαδήποτε στιγμή από οποιοδήποτε σημείο σε οποιοδήποτε σημείο».

Τέσσερις είναι οι βασικές συμφωνίες, που απαιτείται να γίνουν:

 • Συμφωνία αγοράς, η οποία διέπει την απόκτηση μεριδίου, που μπορεί να γίνει και με χρηματοδοτική μίσθωση.
 • Συμφωνία διαχείρισης, η οποία καθορίζει τις διαδικασίες υπό τις οποίες η εταιρεία διαχειρίζεται το μερίδιό σας επί του αεροσκάφους. Οι υπηρεσίες, που παρέχονται, συμπεριλαμβάνουν πιλότους, διευθέτηση θεμάτων συντήρησης του αεροσκάφους, τροφοδοσία, μετεωρολογικά δελτία, κρατήσεις και προγραμματισμό πτήσεων.
 • Συμφωνία ανταλλαγής αεροσκάφους υπό καθεστώς Dry Lease, η οποία αποκαλείται επίσης και βασικής συμφωνία ανταλλαγής και επιτρέπει σε ένα εξατομικευμένο αεροσκάφος να μοιράζεται μεταξύ πολλών κλασματικών ιδιοκτητών. Η συμφωνία αυτή αποτελεί συμβόλαιο: α. μεταξύ όλων των ιδιοκτητών ενός εξατομικευμένου αεροσκάφους και β. μεταξύ όλων των ιδιοκτητών ενός αεροσκάφους και όλων των ιδιοκτητών ενός άλλου αεροσκάφους, που μετέχει στο πρόγραμμα Κλασματικής κυριότητας, προκειμένου να μπορεί ο ιδιοκτήτης ενός συγκεκριμένου αεροσκάφους να χρησιμοποιήσει, αν χρειασθεί, άλλο αεροσκάφος, που ανήκει σε άλλη ομάδα ιδιοκτητών.
 • Συμφωνία κυριότητας από κοινού, η οποία καθορίζει το πλαίσιο, μέσα από το οποίο ο κάθε ιδιοκτήτης μεριδίου έχει πρόσβαση τόσο σε ένα αδιαίρετο μέρος του αεροσκάφους όσο και σε ένα μερίδιο ωρών πτήσης, που του έχουν εκχωρηθεί, βάσει της Συμφωνίας αγοράς.

Το κόστος, το οποίο θα επωμισθείτε, αναλύεται ως ακολούθως:

 • Κόστος αγοράς μεριδίου, το οποίο προκαταβάλλεται και είναι έξοδο, που γίνεται μια φορά μόνο
 • Αμοιβή διαχείρισης αεροσκάφους, που χρεώνεται σε μηνιαία βάση
 • Κόστος ανά ώρα πτήσης, που χρεώνεται με βάση τις ώρες που χρησιμοποιείτε το αεροσκάφος.

Το Κόστος αγοράς μεριδίου αντανακλά την συμμετοχή του ιδιοκτήτη στην τιμή αγοράς του αεροσκάφους. Οι εταιρείες, που εκμεταλλεύονται τέτοια αεροσκάφη, συνήθως έχουν το δικαίωμα να επαναγοράσουν το μερίδιό σας στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με βάση τα δεδομένα της αεροπορικής αγοράς την χρονική εκείνη στιγμή, μείον ένα ποσό ως αμοιβή για την επανατοποθέτηση του αεροσκάφους στην αγορά.

Η Αμοιβή διαχείρισης αεροσκάφους έχει άμεση σχέση με τον τύπο του αεροσκάφους και το μέγεθος του μεριδίου σας. Η αμοιβή αυτή καλύπτει τα σταθερά έξοδα έναρξης και διατήρησης του κλασματικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μισθών και των εξόδων του πληρώματος, της ασφάλισης, του προγραμματισμού πτήσεων του αεροσκάφους και των επιπλέον λειτουργικών ή άλλων εξόδων. Οι συμβατικές περίοδοι συνήθως διαρκούν 5 ή περισσότερα έτη και έχουν προβλέψεις για αυξήσεις, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή άλλους δείκτες.

Το Κόστος ανά ώρα πτήσης σχετίζεται επίσης με τον τύπο του αεροσκάφους και το μέγεθος του μεριδίου σας και αντανακλά το κόστος πτητικής λειτουργίας του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων καυσίμων και συντήρησης. Οι ώρες πτήσης υπολογίζονται από την ώρα απογείωσης μέχρι την ώρα προσγείωσης, όπου τα περισσότερα προγράμματα προσθέτουν και 1/10 της ώρας σε κάθε σκέλος πτήσης ως χρόνο τροχοδρόμησης στο έδαφος. Τα περισσότερα προγράμματα επίσης καθορίζουν την μία ώρα πτήσης ως ελάχιστο χρόνο χρέωσης, μολονότι υπάρχουν και μερικά προγράμματα, που παρέχουν την ευελιξία μικρότερων χρονικών ορίων. Το κόστος ώρας πτήσης αναπροσαρμόζεται με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή άλλους δείκτες, ενώ υπάρχει πάντα και μια ξεχωριστή πρόβλεψη για την αναπροσαρμογή του βάσει των τιμών καυσίμων, που παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις.

Ως κλασματικός ιδιοκτήτης αεροσκάφους, δεν θα χρεώνεσθε ιδιαίτερα έξοδα πτήσεων, για να έρθει να σας παραλάβει το αεροσκάφος ή για να πάει στον τόπο συντήρησης. Τα έξοδα, που αφορούν σε αυτές τις πτήσεις, συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του κλασματικού προγράμματος και μοιράζονται μεταξύ των ιδιοκτητών, επιτρέποντας έτσι μια καλύτερη προβλεψιμότητα για το ύψος τους.

Η Κλασματική κυριότητα προσφέρει υπηρεσίες προσωποποιημένες, πολύ επαγγελματικές και κατά βούληση, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται τα προβλήματα και οι έγνοιες της ιδιοκτησίας καθώς και πολλοί από τους αστάθμητους παράγοντες, σχετικά με τα διάφορα κόστη. Δεν προκαλεί, επομένως, έκπληξη το ότι αυτός ο τομέας του Business Aviation αναπτύσσεται διαρκώς και τον προτιμούν οι πιο διακεκριμένοι ταξιδιώτες.

Η επιλογή εταιρείας κλασματικού προγράμματος

Πριν επιλέξετε εταιρεία κλασματικού προγράμματος, θα πρέπει να διερευνήσετε κάθε άλλη εναλλακτική λύση με την δέουσα επιμέλεια. Όπως κάνετε και με κάθε σημαντική επαγγελματική σας συνεργασία, αναρωτηθείτε:

 • Ποιοί είναι αυτοί; Ποιος είναι από πίσω τους; Πόσον καιρό έχουν σ’ αυτήν την δουλειά;
 • Το επιχειρηματικό μοντέλο, που ακολουθούν, είναι επιτυχημένο και βιώσιμο; Βγάζουν κέρδη; Διαθέτουν σχέδιο ανάπτυξης;
 • Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες τους; Πώς εντοπίζει και αναγνωρίζει η εταιρεία τυχόν προβλήματα με τους πελάτες της, πώς τα ιεραρχεί και πώς τα επιλύει; Πόσοι πελάτες της την συστήνουν σε φίλους τους; Πόσοι ιδιοκτήτες βγαίνουν από τα προγράμματα της;
 • Πόσο ικανοποιημένοι είναι οι υπάλληλοί τους; Πόσο σταθερή είναι η ομάδα των στελεχών της εταιρείας; Μήπως υπάρχουν προβλήματα με τα συνδικάτα των πιλότων και των μηχανικών, που θα έπρεπε να γνωρίζετε;
 • Πόσο αποτελεσματικές, οικονομικές και «πελατοκεντρικές» είναι οι διαδικασίες τους; Έχουν ελεγχθεί αυτές οι διαδικασίες από τρίτους φορείς Κι αν ναι, με τι αποτελέσματα;
 • Τι επιδόσεις έχει η εταιρεία στον τομέα της λειτουργίας της; Είναι αποτελεσματική η πτητική της εκμετάλλευση; Πόσες νεκρές ώρες πτήσης έχει, πόσες ώρες πτήσης αναλώνει για να παραλάβει πελάτες της, πόσες ώρες πτήσης ναυλώνει από άλλες εταιρείες για να αναπληρώσει δικά της αεροσκάφη μη διαθέσιμα;
 • Προσφέρει εγγυήσεις, περιορίζοντας, π.χ., τις ώρες που μπορεί να χρειασθεί να ναυλώσετε άλλο αεροσκάφος ή επιστρέφοντάς σας χρήματα, αν δεν μείνετε ικανοποιημένος;
 • Πώς καλύπτει τυχόν ζημίες της η εταιρεία; Πώς εξασφαλίζει την ικανοποίηση του πελάτη της, σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε όπως είχαν σχεδιασθεί;

Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να έχετε υπόψη σας είναι ότι μια μεγάλη εταιρεία δεν είναι αναγκαστικά και η καλύτερη. Γίνετε πελάτης μιας εταιρείας, που αποδεικνύει ότι καταλαβαίνει τις ανάγκες σας, που σχετίζεται προσωπικά μαζί σας και επιθυμεί να έχει μια επαγγελματική συνεργασία με εσάς. Σας αξίζει η ηρεμία που προέρχεται από την πεποίθηση ότι προετοιμάσατε καλά την απόφασή σας και κάνατε την πιο σοφή επιλογή.

Αν δεν το έχετε ακόμη ανακαλύψει, πολύ γρήγορα θα συνειδητοποιήσετε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για τα αεροπορικά σας ταξίδια.

OUR PARTNERS

  Instant Pricing