Ναυλώσεις ειδικού ενδιαφέροντος

Οι ειδικοί της ABI είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο για να σας βοηθήσουν σε μια γκάμα ταξιδιωτικών αποστολών της τελευταίας στιγμής.

Συνεργαζόμαστε με ένα εύρος οργανισμών, όπως:

Κρατικές υπηρεσίες
Στρατιωτικοί
Ναυτικοί
Οργανισμοί σχεδιασμού εκτάκτων περιστατικών

Η πείρα και η κατάρτισή μας μάς επιτρέπουν να παρέχουμε πρόσθετη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα για αυτές τις ειδικές πτήσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε στην παροχή αεροσκάφους για πολλούς ειδικούς σκοπούς, όπως οι εκκενώσεις γεωγραφικών περιοχών, η ανθρωπιστική βοήθεια και οι πτήσεις επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

    Instant Pricing