Υπηρεσίες Δεδομένων

books

Υπηρεσίες Δεδομένων

  • Εξαγωγή δεδομένων
  • Ανεύρεση και ταξινόμηση τεκμηριωμένων πληροφοριών
  • Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων

Πληροφόρηση στρατηγικής αξίας

Η ΑΒΙ παρέχει πρώτης τάξεως πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους της αεροπορικής αγοράς. Αξιοποιώντας ένα μοναδικό φάσμα πηγών, η ΑΒΙ παρέχει σε 24ωρη βάση στους πελάτες της τα πιο πρόσφατα και ακριβή δεδομένα, με στρατηγική γι’ αυτούς αξία.

OUR PARTNERS

    Instant Pricing