Η αποστολή μας στον τομέα αυτό είναι να παράσχουμε υπηρεσίες διεθνούς αερομεταφοράς ασθενών με ελικόπτερα και αεροπλάνα, με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας πτήσεων και ικανοποίησης των επιβατών και των πελατών μας.

Στην ΑΒΙ είμαστε μια ομάδα, αφιερωμένη στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών, που παρέχουμε, μέσα σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον, που ευνοεί την εμπιστοσύνη, την ατομική πρόοδο και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το υπόβαθρο των υπηρεσιών μας και αξιοποιούνται κατάλληλα, για να προσφέρουμε κάθε φορά την καλύτερη αεροπορική υποστήριξη σε όσους Φορείς ενδιαφέρονται για ένα συνολικό και αξιόπιστο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών αερομεταφοράς ασθενών.

Οι παράγοντες, που εξετάζουμε στην ΑΒΙ, πριν προτείνουμε συγκεκριμένο μέσο αερομεταφοράς ασθενούς είναι :

Εμπειρία
Ασφάλεια
Ευελιξία
Εκπαίδευση
Εξειδικευμένη αεροπορική συντήρηση
Επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών
Οικονομία

Ένα υψηλό επίπεδο αεροπορικής υποστήριξης, όπως αυτό, που εξασφαλίζουμε στους Φορείς, με τους οποίους συνεργαζόμαστε, ανεβάζει την απόδοση της ιατρονοσηλευτικής ομάδας του Φορέα, βελτιώνει την φροντίδα για τον ασθενή και αυξάνει την συνολική παραγωγικότητα.

Ο Τομέας Αερομεταφοράς Ασθενών της ΑΒΙ παρέχει τέτοιο υψηλό και δοκιμασμένο επίπεδο αεροπορικών υπηρεσιών στους μεγαλύτερους Ελληνικούς Ασφαλιστικούς Φορείς.

Με τους Φορείς αυτούς έχουμε συμφωνήσει σε ορισμένες βασικές παραμέτρους, που πρέπει να εκπληρώνονται πάντα, για ένα αξιόπιστο Πρόγραμμα αερομεταφοράς ασθενών. Οι παράμετροι αυτές αποτελούν τα στοιχεία υπεροχής του Προγράμματος, που εξασφαλίζουμε για όλους τους πελάτες μας, μέσα από ένα δίκτυο διεθνών συνεργασιών.

Στις υπηρεσίες, που παρέχουμε, συμπεριλαμβάνονται ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες:

Ελικόπτερα
Ειδικά εξοπλισμένα νοσοκομειακά αεροπλάνα
Ασθενοφόρα αυτοκίνητα
Ειδικά εκπαιδευμένοι πιλότοι
Μηχανικοί αεροσκαφών
Νοσοκόμες
Νοσηλευτές
Ιατρικός εξοπλισμός
Υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας
Τιμολόγηση απευθείας στον ασθενή

    Instant Pricing