Αξιολόγηση Αεροπορικών Εταιριών

books

Αξιολόγηση Αεροπορικών Εταιριών

  • Ανάπτυξη αεροπορικών γραμμών και δικτύου
  • Ανάλυση χωρητικότητας και βελτιστοποίηση απόδοσης αεροσκαφών
  • Τεχνικές επιθεωρήσεις
  • Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου

Ποιοτική ανάλυση επενδύσεων

Πολλές από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, που η ΑΒΙ παρέχει σε Αερομεταφορείς και σε συνεργάτες τους (επενδυτές, εκμισθωτές κ.ά.) τις αναλαμβάνει η Ομάδα Αεροπορικών Συμβούλων της ΑΒΙ, που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και ευθύνη για αξιολογήσεις αεροσκαφών και εκτίμηση ή ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων.

OUR PARTNERS

    Instant Pricing