Αξιολόγηση Αεροπορικών Εταιριών

books

Αξιολόγηση Αεροπορικών Εταιριών

  • Ανάπτυξη αεροπορικών γραμμών και δικτύου
  • Ανάλυση χωρητικότητας και βελτιστοποίηση απόδοσης αεροσκαφών
  • Τεχνικές επιθεωρήσεις
  • Αξιολόγηση επιχειρηματικού σχεδίου

Ποιοτική ανάλυση επενδύσεων

Πολλές από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, που η ΑΒΙ παρέχει σε Αερομεταφορείς και σε συνεργάτες τους (επενδυτές, εκμισθωτές κ.ά.) τις αναλαμβάνει η Ομάδα Αεροπορικών Συμβούλων της ΑΒΙ, που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και ευθύνη για αξιολογήσεις αεροσκαφών και εκτίμηση ή ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων.

[ux_banner height="300px" bg="https://www.abi.gr/wp-content/uploads/need_to_charter.jpg" text_width="100%" animated="none"] [button size="large" style="needtocharter_btn pull-left" text="Need to charter ?" link="https://www.abi.gr/charter/" target=""] [/ux_banner] [row] [col span="1/1"]

OUR PARTNERS

[/col] [/row] [row] [col span="1/6"] all-about-aviation-logo [/col] [col span="1/6"] athens-heli-tours-logo-png [/col] [col span="1/6"] greek-air-ambulance-network-logo [/col] [col span="1/6"] greek-air-taxi-network-logo [/col] [col span="1/6"] [/col] [col span="1/6"] [/col] [/row] [row] [col span="1/6"] [/col] [col span="1/6"] [/col] [col span="1/6"] jets 4 you [/col] [col span="1/6"] helicopter for you [/col] [col span="1/6"] [/col] [col span="1/6"] [/col] [/row]

Instant Pricing