Αεροπορική Νομοθεσία

booksΤο νομικό και κανονιστικό περιβάλλον αποτελεί έναν από τους κυριότερους λόγους, για τους οποίους είναι τόσο περίπλοκη η εκμετάλλευση ενός αεροσκάφους και τόσο απαραίτητη η διαχείρισή του από επαγγελματίες

Για την ΑΒΙ εργάζονται εξειδικευμένοι Νομικοί επιστήμονες, που μπορούν να σας συμβουλεύσουν σε ζητήματα της Ελληνικής ή της διεθνούς Αεροπορικής Νομοθεσίας και να σας εκπροσωπήσουν, σε περίπτωση δικαστικής διένεξης ή ανάγκης προσφυγής σε διαιτησία.

Στα σημαντικότερα από αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνονται:

  • Διαπραγμάτευση ή σύνταξη συμβάσεων αγοράς ή μίσθωσης αεροσκάφους
  • Σύνταξη συμβάσεων με συμπληρωματικούς παρόχους υπηρεσιών
  • Νηολόγηση αεροσκάφους στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί κανονιστικών απαιτήσεων
  • Ερμηνεία όρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και άλλων αμφιλεγόμενων θεμάτων

Δεδομένου ότι η ΑΒΙ έχει συνεργασθεί επί σειρά ετών με τους συγκεκριμένους Νομικούς επιστήμονες, εγγυάται τις επαγγελματικές τους ικανότητες, την διακριτικότητά τους, καθώς και τις υψηλού επιπέδου διεθνείς επαφές τους.

[ux_banner height="300px" bg="https://www.abi.gr/wp-content/uploads/need_to_charter.jpg" text_width="100%" animated="none"] [button size="large" style="needtocharter_btn pull-left" text="Need to charter ?" link="https://www.abi.gr/charter/" target=""] [/ux_banner] [row] [col span="1/1"]

OUR PARTNERS

[/col] [/row] [row] [col span="1/6"] all-about-aviation-logo [/col] [col span="1/6"] athens-heli-tours-logo-png [/col] [col span="1/6"] greek-air-ambulance-network-logo [/col] [col span="1/6"] greek-air-taxi-network-logo [/col] [col span="1/6"] [/col] [col span="1/6"] [/col] [/row] [row] [col span="1/6"] [/col] [col span="1/6"] [/col] [col span="1/6"] jets 4 you [/col] [col span="1/6"] helicopter for you [/col] [col span="1/6"] [/col] [col span="1/6"] [/col] [/row]

Instant Pricing