Θέλετε να κλείσετε ένα ιδιωτικό jet ή ελικόπτερο ;

Ακολουθήστε το εκπαιδευτικό βίντεο και τις οδηγίες που εμφανίζονται.