Πλήρης μίσθωση / ACMI Μίσθωση Αεροσκαφών

Οι μισθώσεις αεροσκαφών εμπίπτουν είτε στην κατηγορία της «πλήρους μίσθωσης» (αεροσκάφος, πλήρωμα, συντήρηση, ασφάλιση) είτε στην κατηγορία της «μίσθωσης υπό όρους» (μόνο το αεροσκάφος). Κάποιοι πελάτες χρειάζονται βραχυπρόθεσμη μίσθωση, η οποία κυμαίνεται από έναν έως έξι μήνες. Άλλοι αναζητούν μακροπρόθεσμη μίσθωση.

Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις, μπορείτε να βασιστείτε στην ΑΒΙ για την ικανοποίηση των αναγκών σας. Με περισσότερα από 25 χρόνια πείρας ως ηγετική δύναμη στον χώρο της ιδιωτικής αεροπλοΐας, η ABI έχει τις απαιτούμενες διασυνδέσεις στην αγορά για να βρει και να εξασφαλίσει τη μίσθωση που ζητάτε, καθώς και να διαπραγματευτεί τις καλύτερες δυνατές τιμές.