Η Ολυμπιακή αεροπορία το 1990 ήταν η πρώτη σε ένα κατάλογο αεροπορικών εταιρειών, κυβερνητικών οργανισμών, τουριστικών πρακτόρων, οργανωτών συνεδριακού τουρισμού και διεθνών οργανισμών παροχής βοήθειας που χρησιμοποίησαν την εμπειρία μας στην ναύλωση αεροπλάνων για μεταφορά επιβατών κσι φορτίων.