Μη κατηγοριοποιημένο

XL Aεροταξί

Ένας φίλος από τα παλιά θα κυκλοφορεί στους Ελληνικούς ουρανούς το φετινό καλοκαίρι. Το LET-41 ένα πραγματικό εργαλείο δουλειάς έχει αποδειχτεί ιδανικό για...