737-200


Λεπτομέρειες Αεροπλάνου
  • Κατασκευαστής 41
  • Τύπος N/A
  • Κατηγορία N/A
  • Θέσεις 64

Τχνικά Χαρακτηριστικά
  • Ταχύτητα 720 kmh
  • Μέγιστη Ταχύτητα N/A
  • Εύρος 2000NM
  • Έτος N/A
  • Βάση N/A